Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Ouders/verzorgers, het consultatiebureau, jeugdartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak.

Kinderfysiotherapeutische behandeling kan plaatsvinden op verwijzing van huisarts of specialist.
Daarnaast zijn wij als geregistreerd kinderfysiotherapeut, net als de algemeen fysiotherapeut, rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat u voor uw kind bij ons een afspraak kunt maken zonder tussenkomst van een arts.

In overleg behandelen wij een baby in de praktijk of thuis.

Enkele voorbeelden waarbij kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

  • Metingen scheve hoofdjes / asymmetrie / voorkeurshouding
  • Schrijfproblemen
  • Opvallend motoriek of gedrag: huilbaby, billenschuiver, tenenloper, overstrekken, slap kindje
  • Motorische achterstand
  • Moeilijke start bij de geboorte / hersenbeschadigingen/ Spina Bifida/ plexus brachiale laesie t.g.v. de bevalling
  • Orthopedische-, Ademhalings- en Neurologische problemen.
  • Houdingsproblemen
  • ADD en ADHD